Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Elecraft K3

Elecraft K3 Assembly in 7 Minutes! from WB5GVE

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου