Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

OH9SCL

OH - Santa Claus Land (OH9SCL) will be again active in December from the Artic Circle. Activity will be on 10-160 metres CW, SSB and digital modes. QSL via OH9UV

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου