Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

100 Most Wanted Countries 2009

SOURCE:   DX MAGAZINE 2009


   100
Most needed countries in September & October 2009
                    

1 P5 NORTH KOREA

2 KP1 NAVASSA

3 ZS8 MARION ISLAND

4 3Y-B BOUVET

5 7O YEMEN

6 VKØ-H HEARD ISLAND

7 FT5W CROZET

8 FR-G GLORIOSO

9 FT5Z AMSTERDAM

10 VP8-S SOUTH SANDWICH

11 BS7 SCARBOROUGH

12 VP8-O SOUTH ORKNEY

13 SV-A MT ATHOS

14 HKØ-M MALPELO

15 VKØ-M MACQUARIE

16 FR-T TROMELIN

17 ZL9 AUCKLAND & CAMPBELL

18 KH5K KINGMAN REEF

19 PYØS ST PETER & ST PAUL

20 KH5 PALMYRA

21 FR-J/E JUAN DE NOVA

22 KH4 MIDWAY

23 KH9 WAKE

24 3D2C CONWAY REEF

25 BV9P PRATAS

26 VP8-G SOUTH GEORGIA

27 E3 ERITREA

28 ZL8 KERMADEC ISLAND

29 T31 CENTRAL KIRIBATI

30 KH3 JOHNSTON

31 FK-C CHESTERFIELD

32 CEØ-X SAN FELIX

33 KH1 BAKER & HOWLAND

34 VU4 ANDAMAN

35 3CØ ANNOBON

36 ZD9 TRISTAN DE CUNHA

37 KH7K KURE

38 FT5X KERGUELEN

39 XZ MYANMAR

40 JD1-M MINAMI TORISHIMA

41 1S SPRATLY

42 PYØT TRINDADE

43 3Y-P PETER I

44 S2 BANGLADESH

45 3D2R ROTUMA

46 EP IRAN

47 YA AFGHANISTAN

48 T33 BANABA

49 C2 NAURU

50 KH8-S SWAINS ISLAND
51 E4 PALESTINE

52 YVØ AVES ISLAND

53 FO-M MARQUESAS

54 VK9-M MELLISH REEF

55 VU7 LAKSHADWEEP

56 T5 SOMALIA

57 3C EQUATORIAL GUINEA

58 ZK3 TOKELAU

59 FO-A AUSTRAL

60 4W TIMOR LESTE

61 T3Ø WESTERN KIRIBATI

62 H4Ø TEMOTU

63 R1MV MALYJ VYSOTSKIJ

64 CEØ-Z JUAN FERNANDEZ ISL.

65 CYØ SABLE ISLAND

66 XF4 REVILLA GIGEDO

67 E5-N NORTH COOK

68 VK9-X CHRISTMAS ISLAND

69 VP6 PITCAIRN

70 XX9 MACAU

71 A5 BHUTAN

72 9N NEPAL

73 1AØ SOV.MIL. ORDER-MALTA

74 EZ TURKMENISTAN

75 VK9-C COCOS KEELING

76 AP PAKISTAN

77 CY9 ST PAUL ISLAND

78 FJ ST BARTHELEMY

79 TN CONGO

80 D6 COMOROS

81 4U-UN UN HQ NEW YORK

82 FW WALLIS & FUTUNA

83 3W/XV VIETNAM

84 YK SYRIA

85 JX JAN MAYEN

86 VP8-SS SOUTH SHETLAND

87 T2 TUVALU

88 TL CENTRAL AFRICA REP

89 TT CHAD

90 FO-C CLIPPERTON

91 T32 EASTERN KIRIBATI

92 5V TOGO

93 A9 BAHRAIN

94 JD1-O OGASAWARA

95 HV VATICAN

96 TJ CAMEROON

97 XU CAMBODIA

98 9U BURUNDI

99 XW LAOS

100 TI9 COCOS ISLAND


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου