Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Paypal fishing

Προσοχή, Απάτη!!!

Αν στο email σας έρθει από το paypal κάτι σαν το παρακάτω κείμενο ή παρόμοιο, στείλτε το με προώθηση, στο spoof@paypal.com και αμέσως μετά σβήστε το.

>To:
>Date ## Feb. #### #:## μ.μ.
>Title: PayPal - Account Review. PayPal team identified some unusual
activity in your account!
>
>As part of our security measures, we regularly screen activity in the
>banking system. During a recent screening, we noticed an issue
regarding
>your credit card account. It may have been accessed by an unauthorized
>third party.
>
>As a precaution, we are requesting additional verification of your
identity
>and payment information in order to protect your credit card against
future
>unauthorized transactions.
>
>Please download the Attachments below and complete the requested
information. The
>situation will be immediately reviewed by the fraud department and we
will
>remove any holds on this account.
>
>Copyright © ####-#### PayPal. All rights reserved.  }}}

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου