Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Djerba island on 6m


TS8P Activity to Djerba island (AF-083) + Lh. & Conigliera island (AF-092) from 27th April to 4th May 2010.
Used all bands : HF, WARC, & 6m & SSB, CW, PSK31, RTTY.


TS8P is a multioperators call used by :
I8LWL, IC8ATA, IZ7ATN, IK2DUW, IK2PZC, IZ2GRG (also LZ5FF), IK8BPY, IS0AGY, IK2GPQ, IW2NLC (YL), IK8GQY (YL) & Qsl manager: IK7JWX.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου