Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

TMØB Brehat Island on 6m


The Charente DX Group will be active as TMØB from Brehat Island EU-074 on 21-28th May 2010.

Seven operators (F1BLQ, F5EOT, F5LOW, F5MNK, F5NBQ, F6HKA, ON4ZD) will operate SSB, CW, RTTY and PSK on the (HF + 50Mhz) bands with four or five stations.
QSL via F6ANA, direct/ bureau.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου