Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Bhutan on 6m (Cancellation)

Hiromichi, JA1IFB, informs that operators Shigeo JA1JQY (A52JY), Nakayama JA1KJW (A52KJ) and Kunio JA8VE (A52VE) have cancelled their operation from Thimphu between April 19-26th, due to the big earthquake and tsunami hitting the JA7 district on March 11th. Look for this operation to possibly be rescheduled.
Info:http://www.news.urc.asso.fr/wp-content/uploads/2011/04/DX-NEWS-Ohio_Penn-DX-Bulletin-1005-du-04-04-2011-en-anglais.pdf

{JA1JQY , JA1KJW and JA8VE will be active from Bhutan 19-26 April 2011 as A52JY , A52KJ , A52VE
http://dxing.at-communication.com/en/a52jy_a52kj_a52ve_bhutan/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου