Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

STØR – South Sudan QRT
My score in:


 STØR – South Sudan is approved for DXCC


 


121.286 QSO in STØR Database.
27.994 Unique Callsigns. 176 DXCC. 40 CQ Zones.
First QSO at 22/07/2011 @ 15:36  |  Last QSO at 10/08/2011 @ 07:01

Callsign:

 

QSO of SV2CXW:6


10


12


15


17


20


30


40


80


160


CW
SSB 


RTTY

CW: 6 SSB: 5 RTTY: 0    TOTAL: 11948218 searches.


Search applet by EA2RY (c) 2011. Created for the DXfriends.com Expeditions


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου