Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

SV2DCD: TEP is back again on 6m

SV2DCD: TEP is back again on 6m: Nice TEP openings during the last evenings on 6m band Stations from ZS,TR,TJ worked from KN00 square Here are some spots from the DX cluster.
 
IS0GQX     50108.0 ZS6A     599 cq cq             1743 21 Feb  South Africa
IS0GQX 50049.9 ZS6JON bcn 569 in JM49 1742 21 Feb South Africa
IS0GQX 50044.3 ZS6TWB bcn 579 in JM49 1741 21 Feb South Africa
SV8GKE-@ 50108.0 ZS6A 519-529 tnx 1727 21 Feb South Africa
SV2CXW 50107.9 ZS6A 559 73 1715 21 Feb South Africa
IW0BET 50110.0 ZS6AYE 59 TNX LOTW user 1715 21 Feb South Africa
I6BQI 50108.3 ZS6A CQ CW 559 1711 21 Feb South Africa
SV8RX-@ 50110.6 ZS6AYE Braam South africa 58 in km07ks 1709 21 Feb South Africa
SV8MQP-@ 50108.0 ZS6A tnx cq 1709 21 Feb South Africa
IZ7EUH 50110.0 ZS6AYE CQ... 1709 21 Feb South Africa
SV1OAA 50107.9 ZS6A 599 km17 fb 1707 21 Feb South Africa
SV8GKE-@ 50044.4 ZS6TWB/B km08hr-kg46rc 529 1656 21 Feb South Africa
SV8GKE-@ 50050.0 ZS6JON 579 tep km08hr-kg33vv 1654 21 Feb South Africa
IK0SMG 50044.0 ZS6TWB/B 599 1653 21 Feb South Africa
IK0SMG 50050.0 ZS6JON/B 559 1651 21 Feb South Africa
EA3LL-@ 50044.3 ZS6TWB 589 in jn01 1633 21 Feb South Africa
EA3LL-@ 50050.0 ZS6JON 569 1630 21 Feb South Africa
EA3LL-@ 50110.0 ZS6A 55 in jn01 1626 21 Feb South Africa
EC7DZZ 50110.0 ZS6A 5/9,tnx Pierre 73s. 1626 21 Feb South Africa
IK0SMG 50044.0 ZS6TWB/B 529 1624 21 Feb South Africa
SV1OAA 50050.0 ZS6JON 559 km17 1623 21 Feb South Africa
EA4LU 50115.0 ZS6DEK kg55 im68 5/5 1622 21 Feb South Africa
SV8RX-@ 50110.0 ZS6A Pierre 59 in km07ks 1617 21 Feb South Africa
I6BQI 50115.0 ZS6A cq 53 1613 21 Feb South Africa
EA4KM 50050.0 ZS6JON IN80BE<>KG33VV

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου