Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Sri Lanka on 6m

DXpedition to Sri Lanka as 4S7 will be between March 10 and 23, 2014.
Activity will be on 160-6 meters using several stations, operating CW and SSB. One station will be exclusively dedicated to RTTY, PSK31 and SSTV.
QSL via DL7DF, direct or by the Bureau & upload the full logs of the DXpedition to LoTW within 6 months after the DXpedition.

More info : http://www.dl7df.com/4s7/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου