Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Free Logbook for Radioamateur

Log4Om is a fast and simple software developed in C# for complete ham radio station management.

More Info  & download : http://www.pisto.it/wordpress/log4om-en/
& http://www.pisto.it/wordpress/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου