Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Squalo antenna for 6mThe “Squalo” antenna, or square halo. In fact, it’s just a square folded dipole. It radiates in all directions, with -4dB gain on the sides (compared to the front and back side).

More info: http://www.pa3hcm.nl/?p=312

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου