Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

The 6 Meter OCF Sleeve Dipole Vertical


A slightly different 6M antenna project by N1GY, an Off center fed antenna for the 50 MHz.

INFO: http://www.n1gy.com/six-meter-antenna.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου