Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

PJ4VHF Listen D4C/B

The new D4C 2m beacon was received on Tropo for several hours in the Caribbean by PJ4VHF Dave on Bonaire on almost 4700km path. The band was open for 90 minutes from 0100-0230 UTC May 6, 2015. Report 519 on a TS-2000 with 2 x 13 element yagis.


INFO: https://www.facebook.com/D4C.STATION , http://qrznow.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου